Difference between revisions of "CL260"

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
m
m
 
Line 3: Line 3:
 
   |Picture=Cl260-U9UBhyRCSrqihMzup3GTpA.jpg
 
   |Picture=Cl260-U9UBhyRCSrqihMzup3GTpA.jpg
 
   |Omschrijving= Het bouwen van een 3d printer kit uit China
 
   |Omschrijving= Het bouwen van een 3d printer kit uit China
   |Status=In progress
+
   |Status=Completed
 
   |Contact=Sebastius
 
   |Contact=Sebastius
 
   }}
 
   }}

Latest revision as of 07:49, 20 June 2018

Project CL 260 3D Printer
Cl260-U9UBhyRCSrqihMzup3GTpA.jpg
Het bouwen van een 3d printer kit uit China
Status Completed
Contact Sebastius
Last Update 2018-06-20

Cl260-U5MgUHGORxCIJbeo%7RxAg.jpg Cl260-W0tPxGZrThmii7sys4VXLQ.jpg Cl260-K7ZLe3O1QhemkKhJ23FLBQ.jpg


Cl260-DOF41YNjSGSOFYURkAdI2Q.jpg Cl260-6EaN8NtYS6y0y8RcbyoLog.jpg Cl260-E9WqGmiwTwKvGTnk9uxIEw.jpg


HmGSsjrbS3KugH7zPfDQ.jpg Cl260-GZWQNQ3PQB6kvGhR1CahaQ.jpg Cl260-SMmyMeemRFy6qNDjqMd7Zw.jpg


Cl260-U9UBhyRCSrqihMzup3GTpA.jpg Cl260-E8E761AA-9CE3-4732-AC6F-DFCF30626162.jpg Cl260-50CBA2E0-C5CD-4D2D-9856-BE5239337BCC.jpg