Bezoeken

From RevSpace
Revision as of 19:56, 18 December 2021 by Juerd (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Vanwege de lockdown is RevSpace van 13 november 2021 t/m (in ieder geval) 3 december 17 december 14 januari gesloten voor bezoekers.


Coronaregels

Let op: onze corona-regels gaan verder dan het minimum dat door de overheid wordt opgelegd.

We vragen je om een corona-zelftest te doen voordat je naar de space komt, en alleen naar de space te komen met een negatieve test.

Als je coronasymptomen hebt, in de afgelopen 14 dagen positief bent getest, of in quarantaine moet vanwege contact met iemand met corona, of als deze dingen van toepassing zijn op een van je huisgenoten, vragen we je nadrukkelijk om je bezoek aan RevSpace uit te stellen. Als de deelnemer die je ontvangt het niet vertrouwt (om welke reden dan ook) mag die jou als gast de toegang weigeren; we hopen dat je begrip hebt voor de voorzichtige aanpak. Het is ook voor je eigen veiligheid.

Op de space geldt het gebruikelijke reglement, aangevuld met speciale regels vanwege het coronavirus. Deze regels gelden ook voor gasten. Het is fijn als je je mondkapje alvast opdoet voordat je aanbelt. Mocht je je mondkapje zijn vergeten, hou dan extra afstand en vraag om een mondkapje, we hebben ze voor je klaarliggen.

Bliksembezoekje (rondleiding) max. 30 minuten: zonder aanmelding

Momenteel mag een beperkt aantal mensen tegelijkertijd gebruik maken van de space. Als dat aantal nog niet bereikt is, mag je (zonder registratie vooraf) aanbellen als je de space kortstondig wilt bezoeken.

Er mag 1 groepje bliksembezoekers tegelijkertijd op de space zijn, dus je loopt het risico dat je niet naar binnen mag. Een groepje mag uit maximaal 2 mensen bestaan (en die hoeven niet in hetzelfde huishouden te wonen). Als je meer zekerheid wilt dat je naar binnen mag, dan mag je ook een afspraak maken hieronder.

Hou rekening met onze Corona-regels, die verder gaan dan het minimum dat de overheid oplegt.

Contact-gegevens doorgeven

Als een RevSpace-deelnemer of -bezoeker een besmetting meldt, geven wij dat (uiteraard anoniem) door aan andere mensen die op dat moment aanwezig waren. Die kunnen dan in quarantaine gaan en zich ook (laten) testen.

Wil je als bezoeker ook op de hoogte worden gehouden als er zo'n aanwijzing is dat je mogelijk de lucht uit een besmette persoon hebt ingeademd op de space, mail dan even (voor, tijdens, of na je bezoek) aan board@revspace.nl van hoe laat tot hoe laat je aanwezig bent/was. Als er geen coronamelding binnenkomt, krijg je in het algemeen geen reply. Ook als je in de dagen na je bezoek zelf positief test, kun je dat doorgeven aan board@revspace.nl zodat wij anderen kunnen informeren.

Op bezoek komen met aanmelding vooraf

Afspraak maken voor spacegebruik.

Bovenop de bliksembezoekjes die hierboven staan beschreven, mag er 1 groepje bezoekers per kalenderdag gebruik maken van de space; je mag dan blijven zolang de deelnemer die je begeleidt aanwezig blijft. Hiervoor is aanmelding verplicht. Ook hierbij geldt dat een groepje uit maximaal 2 mensen bestaat.

Om je aan te melden voor een bezoek aan de space (of eventueel alleen een rondleiding), kun je rechtstreeks contact opnemen met een van onze deelnemers. Elke deelnemer van RevSpace heeft in principe een sleutel van de space.

Een deelnemer vinden voor een afspraak

Je moet als gast zelf op zoek gaan naar een deelnemer die aanwezig wil blijven terwijl je op bezoek bent. Dit kan lastig zijn, maar de aanhouder wint; wees flexibel en vriendelijk als je vraagt om een afspraak, dan maak je uiteraard meer kans :)

 • Als je een deelnemer persoonlijk kent: mooi, jullie weten elkaar wel te vinden dan
 • Je kunt rondvragen via de chat; zie de pagina IRC voor informatie over hoe je kunt komen chatten.
 • Je kunt contact opnemen met een van de deelnemers die zich hebben opgegeven om rondleidingen te geven:
  • pinoaffe - IRC (Libera.chat, OFTC) pinoaffe - Telegram @pinoaffe - Email <nickname>@gmail.com
  • cmpxchg - IRC (Libera.chat, OFTC) cmpxchg
  • Crashjuh - IRC (Libera.chat) Crashjuh - Email <nickname>@crashlab.nl
  • noopwafel - IRC (Libera.chat) noopwafel - email <nickname>@gmail.com
  • Shiz - IRC (Libera.chat, OFTC, EFNet, IRCNet) Shiz - Email hi@<nickname>.me
  • ...

Aanmeldingen

Let op: maximaal 1 groepje (van maximaal 2 personen) per kalenderdag, ongeacht tijdstip. Uiteraard is het wel verstandig om onderling met de gast een specifiek tijdstip af te spreken, en zelf al iets eerder naar de space te komen.

Deze lijst wordt ingevuld door de deelnemer die de bezoeker ontvangt en begeleidt. De naam van de gast(en), en het tijdstip van de afspraak, hoef je niet te vermelden. We vragen je om wel contactgegevens van de bezoeker(s) te bewaren voor eventuele toekomstige contact tracing.

Datum Deelnemer die de gast ontvangt
donderdag 14 oktober 2021 Crashjuh
zaterdag 23 oktober 2021 Damnlie
dinsdag 26 oktober 2021 Lucanator
vrijdag 29 oktober 2021 Siddd
woensdag 3 november 2021 Sebastius
donderdag 4 november 2021 Crashjuh
donderdag 11 november 2021 Crashjuh


Laat oude items minstens 14 dagen staan i.v.m. eventuele toekomstige contact tracing.

Voor deelnemers

Het kan zijn dat je bezoekers de toegang tot de space moet weigeren. Er mogen 1 of 2 bezoekers tegelijkertijd langskomen voor een bliksembezoekje (max. 30 minuten) en daarbij 1 of 2 bezoekers per kalenderdag voor ander gebruik van de space. Voor dat laatste moet het bezoek vooraf zijn aangemeld in de tabel hierboven.

Herinner de bezoeker bij binnenkomst even aan de regels die op de space gelden, en vraag of die een zelftest heeft gedaan. Je mag de bezoeker de toegang weigeren als je twijfelt, of om welke reden dan ook. Jouw veiligheid en gezondheid zijn belangrijker!

Hou de "n" in de gaten

Er mogen maximaal 12 deelnemers tegelijkertijd zijn ingecheckt. Als de space vol is, mogen er alleen de vooraf aangemelde bezoekers er nog bij (waardoor er max. 12 + 2 = 14 mensen aanwezig zijn). Een bliksembezoekje mag niet als de space vol is.

Specifieke edge cases

Kinderen van deelnemers

We maken (zonder specifieke leeftijdsgrens) onderscheid tussen kleine en grote kinderen, naar inzicht van de ouder in kwestie:

 • Heel kleine kinderen die niet zelf door de space lopen, maar (continu!) heel dicht bij $ouder blijven, tellen niet mee als aanwezige, en hoeven niet te worden aangemeld.
 • Grotere kinderen die wel zelfstandig naar de wc kunnen en (nog?) niet zelf juniordeelnemer zijn, moeten als bezoeker worden worden aangemeld en moeten zich gewoon aan alle regels houden. Let op: bij ons zijn alle regels voor iedereen, kinderen zijn niet uitgezonderd van corona-regels.

Deelnemer worden

De eerste keer dat je langskomt, kun je nog geen deelnemer worden. We willen graag dat je weloverwogen besluit om je in te schrijven en daarvoor is het beter als je de space al een paar keer hebt bezocht. Als je besluit dat je deelnemer wilt worden van de space, dan kun je daarvoor afspreken met een bestuurslid, die je dan op de space kan inschrijven en een extra rondleiding geeft met praktische uitleg. Bij inschrijving moet je meteen de eerste maand contributie (25 €) en de sleutelborg (15 €) betalen.

Voor contact met het bestuur kun je mailen met board@revspace.nl; vermeld in je mailtje welke deelnemer jou de rondleiding heeft gegeven.