Difference between revisions of "Batty"

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "===== Batty: Tiny bat detector kit voor het weekend van de wetenschap ===== De sourcecode, gerber files en het schema komen hier binnenkort te staan. Waarschijnlijk wordt er...")
 
(Batty: Tiny bat detector kit voor het weekend van de wetenschap)
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
===== Batty: Tiny bat detector kit voor het weekend van de wetenschap =====
+
== "Tiny bat detector kit" voor het weekend van de wetenschap 2019 ==
  
De sourcecode, gerber files en het schema komen hier binnenkort te staan. Waarschijnlijk wordt er nog een tweede ronde PCB's besteld. De kits komen dan in de automaat te liggen.
+
Het was weer een groot succes, vooral jong, maar ook oud kwamen solderen! Dit jaar heeft benadski (van Wilenzo) zich weer net op tijd druk gemaakt en kits ontwikkeld, geprogrammeerd en geleverd. Dit keer is met behulp van de ATtiny402 microcontroller een programmeerbare vleermuisdetector gemaakt. De microcontroller is eenvoudig te voorzien van nieuwe software met behulp van een USB serial converter en een 3k weerstand. '''Let op: Verwijder eerst de batterij voordat er geprogrammeerd wordt!''' Programmeren kan met behulp van de nieuwste versie van het Python 3 programma pyupdi. (python3 pyupdi.py -d tiny402 -c /dev/ttyUSB0 -v -f batty.hex)
 +
 
 +
 
 +
===== Schema =====
 +
 
 +
Het schema hieronder is erg simpel en kan vast nog verder geoptimaliseerd worden. Het analoge deel tussen microfoon en AVR versterkt vooral de hoge tonen vanaf pak 'm beet 10kHz. Doordat het signaal uit Q1 naast een directe verbinding met de AVR ook nog via een laagdoorlaatfilter naar de AVR gaat (beide signalen komen uit op de analoge comparator pins) ontstaat een differentieel signaal op de AC van de AVR.
 +
 
 +
(Je zou ook kunnen proberen het signaal met de ADC te samplen, maar dan moet je de ADC overklokken (5MHz?) en niet meer dan 8 bits gebruiken. Je hebt dan waarschijnlijk niet veel meer dan 3 a 4 bits (LSB) resolutie van het signaal, maar dat is beter dan 1. In free running mode kost een conversie 13 cycles, dus haal je 385ksps bij 5MHz, maar of de AVR het trekt weet ik niet. Bij deze snelheid krijg je misschien ook last van de interne capaciteit van de ADC, dat filtert dan juist weer de hoge tonen eruit. Of dit significant is heb ik niet berekend of getest.)     
 +
 
 +
[[File:Batty schema.png|left|Schema]]
 +
 
 +
 
 +
===== Source =====
 +
 
 +
De source kan worden gecompileerd met AVR-GCC (nieuwste versie). Onderstaande code is snel inelkaar geflanst, je kunt er vast wat beters van maken! Als dat gelukt is, graag de code delen, je kunt het "Discussion" tabblad gebruiken om de source te posten. Ik zal de zooi binnenkort ook op github plaatsen, dan kun je vorken enzo.
 +
 
 +
<source lang="C">
 +
/*
 +
* t402code.c
 +
*
 +
* Created: 01/10/2019 15:22:39
 +
* Author : Wilenzo
 +
*/
 +
 
 +
#define F_CPU 10000000UL // 20 MHz clock speed / 2 prescaler
 +
 
 +
#include <avr/io.h>
 +
#include <util/delay_basic.h>
 +
#include <avr/interrupt.h>
 +
#include <avr/sleep.h>
 +
 
 +
//Pins
 +
#define UAMP  1
 +
#define BUTN  2
 +
#define AOUT  3
 +
#define NMIC  6
 +
#define PMIC  7
 +
 
 +
//Port
 +
#define FALLING      0x03
 +
#define INPUT_DISABLE 0x04
 +
#define PULLUPEN      0x08
 +
 
 +
//Analog Comparator
 +
#define HYS_00        0x01
 +
#define HYS_10        0x03
 +
#define HYS_25        0x05
 +
#define HYS_50        0x07
 +
#define AC_OFF        0x00
 +
#define NEG_EDGE      0x20
 +
 
 +
//Global variables
 +
volatile uint8_t cntAC = 0;  //AC call counter, for frequency division
 +
volatile uint8_t toAC  = 1;  //time-out flag for AC, silences output when active
 +
volatile uint8_t fDiv  = 16; //Division factor for frequency of microphone 32kHz->2kHz after reset, must never be lower than 2!
 +
volatile uint8_t Zzz  = 0;  //Sleep trigger
 +
 
 +
//Every low to high transition a counter is increased, except when a previous time-out is detected, then only the time-out is cleared.
 +
ISR(AC0_AC_vect){
 +
    AC0_STATUS |= 0x01;
 +
    if (!(toAC)) ++cntAC; else toAC = 0;
 +
    TCB0_CNT = 0;
 +
}
 +
 
 +
//Timeout! Signal used to disable sound generation is setting cntAC to max.
 +
ISR(TCB0_INT_vect){
 +
    TCB0_INTFLAGS |= 0x01;
 +
    toAC = 1;
 +
    cntAC = 0xFF;
 +
}
 +
 
 +
//Wake-up from deep sleep or button pressed. Turn on RTC if it was turned off, else change division factor of frequency
 +
ISR(PORTA_PORT_vect){
 +
    if (RTC_CTRLA & 0x01){
 +
        // Already running: Change division factor, selectable are: 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128
 +
        while(RTC_STATUS & 0x02);
 +
        RTC_CNT = 0;
 +
        fDiv <<= 1;
 +
        if (fDiv == 0) fDiv = 2;
 +
        if (fDiv > 4) TCB0_CCMP = 1000; else TCB0_CCMP = 2000; //Select 10kHz or 5kHz lower detection limit (for divisions 2 and 4).
 +
    } else {
 +
        // Wake from sleep
 +
        sleep_disable();
 +
        Zzz = 0;
 +
        while(RTC_STATUS & 0x01);
 +
        RTC_CTRLA |= 0x01;
 +
    }
 +
 
 +
    //Wait a while, then wait for release, wait more: poor man's debounce function
 +
    _delay_loop_2(0);
 +
    _delay_loop_2(0);   
 +
    _delay_loop_2(0);   
 +
    while(!(PORTA_IN & 1<<BUTN));
 +
    _delay_loop_2(0);
 +
       
 +
    //Turn on microphone amplifier, clear interrupt flags
 +
    PORTA_OUTSET = (1<<UAMP);
 +
    PORTA_INTFLAGS = 0xFF;
 +
    RTC_INTFLAGS |= 0x02;
 +
}
 +
 
 +
//Auto power off after 5 minutes of button inactivity
 +
ISR(RTC_CNT_vect){
 +
    RTC_INTFLAGS |= 0x02;
 +
    Zzz = 1;
 +
}
 +
 
 +
//Init I/O, timers, interrupts etc...
 +
void init(void){
 +
    //Set clock to 10MHz, should work from 2.7V and up.
 +
      _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLA, CLKCTRL_CLKSEL_OSC20M_gc);
 +
      _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLB, CLKCTRL_PEN_bm | CLKCTRL_PDIV_2X_gc);
 +
 
 +
      //CPU: Round robin interrupt handling
 +
      CPUINT_CTRLA = CPUINT_LVL0RR_bm;
 +
 
 +
      //Port configuration
 +
      PORTA_DIR = (1<<AOUT)|(1<<UAMP);
 +
      PORTA_OUT = 0;
 +
      PORTA_PIN1CTRL = INPUT_DISABLE;
 +
      PORTA_PIN2CTRL = PULLUPEN | FALLING;
 +
      PORTA_PIN3CTRL = INPUT_DISABLE;
 +
      PORTA_PIN6CTRL = INPUT_DISABLE;
 +
      PORTA_PIN7CTRL = INPUT_DISABLE;
 +
     
 +
      //Analog comparator
 +
      AC0_CTRLA    = HYS_00 | NEG_EDGE; //0mV hysteresis, negative edge interrupt, on.
 +
      AC0_MUXCTRLA = 0;                //Normal pos/neg IO pins are used
 +
      AC0_INTCTRL  = 0x01;              //Negative edge interrupt on
 +
 
 +
      //Timer B (time-out check)
 +
      TCB0_CCMP    = 1000; // 10000Hz interrupts, for ignoring lower frequencies, higher number => lower frequency
 +
      TCB0_CTRLA  = 0x01; // Counter on, peripheral speed (=> 10MHz)
 +
      TCB0_INTCTRL = 0x01; // Interrupt on
 +
 
 +
      //RTC, used for auto power off
 +
      while(RTC_STATUS & 0x08);
 +
      RTC_CMP      = 300;  // About 5 minutes of listening time before the unit is turned off
 +
      while(RTC_STATUS & 0x02);
 +
      RTC_CNT      = 0;
 +
      RTC_INTCTRL  = 0x02; // Compare interrupt
 +
      RTC_CLKSEL  = 0x01; // Set clock rate to 1024Hz
 +
      while(RTC_STATUS & 0x01);
 +
      RTC_CTRLA    = 0x51; // Turn RTC on, with 1024 prescaling factor.
 +
 
 +
      //Sleep to power down mode (deep)
 +
      SLPCTRL_CTRLA = 0x04;
 +
 
 +
      //Enable interrupts
 +
      sei();
 +
}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
int main(void)
 +
{
 +
    init();
 +
 
 +
    while (1)
 +
    {
 +
        //Check sleepiness
 +
        if (Zzz) {
 +
            //beep
 +
            PORTA_DIRSET = (1<<AOUT);
 +
            for (uint16_t a=50; a<255; ++a){
 +
              _delay_loop_2(a<<5);
 +
              PORTA_OUTTGL = (1<<AOUT);
 +
            }
 +
 
 +
            //Turn off all outputs, RTC too and reset RTC
 +
            PORTA_OUT = 0;
 +
            while(RTC_STATUS & 0x01);
 +
            RTC_CTRLA &= 0xFE;
 +
            while(RTC_STATUS & 0x02);
 +
            RTC_CNT  = 0;           
 +
           
 +
            //Sleep (and unsleep after wake to be sure)
 +
            sleep_enable();
 +
            sleep_cpu();
 +
            sleep_disable();
 +
        }
 +
 
 +
        //Auto turn off underflow protection
 +
        if(RTC_CNT > 300) RTC_CNT = 300;
 +
 
 +
        //Check if output pin should be toggled or be turned off. This produces "sound".
 +
        if (fDiv < 2) fDiv = 2;
 +
        if (cntAC >= (fDiv>>1)){
 +
            if (cntAC == 0xFF){
 +
                //Off
 +
                PORTA_DIRCLR = (1<<AOUT);
 +
                PORTA_OUTCLR = (1<<AOUT);
 +
            } else {
 +
                //Toggle
 +
                cntAC -= (fDiv>>1);
 +
                PORTA_DIRSET = (1<<AOUT);
 +
                PORTA_OUTTGL = (1<<AOUT);
 +
            }
 +
        }
 +
    }
 +
}</source>

Revision as of 16:35, 9 October 2019

"Tiny bat detector kit" voor het weekend van de wetenschap 2019

Het was weer een groot succes, vooral jong, maar ook oud kwamen solderen! Dit jaar heeft benadski (van Wilenzo) zich weer net op tijd druk gemaakt en kits ontwikkeld, geprogrammeerd en geleverd. Dit keer is met behulp van de ATtiny402 microcontroller een programmeerbare vleermuisdetector gemaakt. De microcontroller is eenvoudig te voorzien van nieuwe software met behulp van een USB serial converter en een 3k weerstand. Let op: Verwijder eerst de batterij voordat er geprogrammeerd wordt! Programmeren kan met behulp van de nieuwste versie van het Python 3 programma pyupdi. (python3 pyupdi.py -d tiny402 -c /dev/ttyUSB0 -v -f batty.hex)


Schema

Het schema hieronder is erg simpel en kan vast nog verder geoptimaliseerd worden. Het analoge deel tussen microfoon en AVR versterkt vooral de hoge tonen vanaf pak 'm beet 10kHz. Doordat het signaal uit Q1 naast een directe verbinding met de AVR ook nog via een laagdoorlaatfilter naar de AVR gaat (beide signalen komen uit op de analoge comparator pins) ontstaat een differentieel signaal op de AC van de AVR.

(Je zou ook kunnen proberen het signaal met de ADC te samplen, maar dan moet je de ADC overklokken (5MHz?) en niet meer dan 8 bits gebruiken. Je hebt dan waarschijnlijk niet veel meer dan 3 a 4 bits (LSB) resolutie van het signaal, maar dat is beter dan 1. In free running mode kost een conversie 13 cycles, dus haal je 385ksps bij 5MHz, maar of de AVR het trekt weet ik niet. Bij deze snelheid krijg je misschien ook last van de interne capaciteit van de ADC, dat filtert dan juist weer de hoge tonen eruit. Of dit significant is heb ik niet berekend of getest.)

Schema


Source

De source kan worden gecompileerd met AVR-GCC (nieuwste versie). Onderstaande code is snel inelkaar geflanst, je kunt er vast wat beters van maken! Als dat gelukt is, graag de code delen, je kunt het "Discussion" tabblad gebruiken om de source te posten. Ik zal de zooi binnenkort ook op github plaatsen, dan kun je vorken enzo.

/*
 * t402code.c
 *
 * Created: 01/10/2019 15:22:39
 * Author : Wilenzo
 */ 

#define F_CPU 10000000UL // 20 MHz clock speed / 2 prescaler

#include <avr/io.h>
#include <util/delay_basic.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>

//Pins
#define UAMP 1
#define BUTN 2
#define AOUT 3
#define NMIC 6
#define PMIC 7

//Port
#define FALLING    0x03
#define INPUT_DISABLE 0x04
#define PULLUPEN   0x08

//Analog Comparator
#define HYS_00    0x01 
#define HYS_10    0x03
#define HYS_25    0x05
#define HYS_50    0x07
#define AC_OFF    0x00
#define NEG_EDGE   0x20

//Global variables
volatile uint8_t cntAC = 0; //AC call counter, for frequency division
volatile uint8_t toAC = 1; //time-out flag for AC, silences output when active
volatile uint8_t fDiv = 16; //Division factor for frequency of microphone 32kHz->2kHz after reset, must never be lower than 2!
volatile uint8_t Zzz  = 0; //Sleep trigger

//Every low to high transition a counter is increased, except when a previous time-out is detected, then only the time-out is cleared.
ISR(AC0_AC_vect){
  AC0_STATUS |= 0x01;
  if (!(toAC)) ++cntAC; else toAC = 0; 
  TCB0_CNT = 0;
}

//Timeout! Signal used to disable sound generation is setting cntAC to max.
ISR(TCB0_INT_vect){
  TCB0_INTFLAGS |= 0x01;
  toAC = 1;
  cntAC = 0xFF;
}

//Wake-up from deep sleep or button pressed. Turn on RTC if it was turned off, else change division factor of frequency
ISR(PORTA_PORT_vect){
  if (RTC_CTRLA & 0x01){
    // Already running: Change division factor, selectable are: 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128
    while(RTC_STATUS & 0x02);
    RTC_CNT = 0;
    fDiv <<= 1; 
    if (fDiv == 0) fDiv = 2; 
    if (fDiv > 4) TCB0_CCMP = 1000; else TCB0_CCMP = 2000; //Select 10kHz or 5kHz lower detection limit (for divisions 2 and 4).
  } else {
    // Wake from sleep
    sleep_disable();
    Zzz = 0;
    while(RTC_STATUS & 0x01);
    RTC_CTRLA |= 0x01;
  }

  //Wait a while, then wait for release, wait more: poor man's debounce function
  _delay_loop_2(0);
  _delay_loop_2(0);  
  _delay_loop_2(0);  
  while(!(PORTA_IN & 1<<BUTN));
  _delay_loop_2(0);
    
  //Turn on microphone amplifier, clear interrupt flags
  PORTA_OUTSET = (1<<UAMP);
  PORTA_INTFLAGS = 0xFF;
  RTC_INTFLAGS |= 0x02;
}

//Auto power off after 5 minutes of button inactivity
ISR(RTC_CNT_vect){
  RTC_INTFLAGS |= 0x02;
  Zzz = 1;
}

//Init I/O, timers, interrupts etc...
void init(void){
  	//Set clock to 10MHz, should work from 2.7V and up.
   _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLA, CLKCTRL_CLKSEL_OSC20M_gc);
   _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLB, CLKCTRL_PEN_bm | CLKCTRL_PDIV_2X_gc);

   //CPU: Round robin interrupt handling
   CPUINT_CTRLA = CPUINT_LVL0RR_bm;

   //Port configuration
   PORTA_DIR = (1<<AOUT)|(1<<UAMP);
   PORTA_OUT = 0;
   PORTA_PIN1CTRL = INPUT_DISABLE;
   PORTA_PIN2CTRL = PULLUPEN | FALLING;
   PORTA_PIN3CTRL = INPUT_DISABLE;
   PORTA_PIN6CTRL = INPUT_DISABLE;
   PORTA_PIN7CTRL = INPUT_DISABLE;
   
   //Analog comparator
   AC0_CTRLA  = HYS_00 | NEG_EDGE; //0mV hysteresis, negative edge interrupt, on.
   AC0_MUXCTRLA = 0;         //Normal pos/neg IO pins are used
   AC0_INTCTRL = 0x01;       //Negative edge interrupt on

   //Timer B (time-out check)
   TCB0_CCMP  = 1000; // 10000Hz interrupts, for ignoring lower frequencies, higher number => lower frequency
   TCB0_CTRLA  = 0x01; // Counter on, peripheral speed (=> 10MHz)
   TCB0_INTCTRL = 0x01; // Interrupt on

   //RTC, used for auto power off 
   while(RTC_STATUS & 0x08);
   RTC_CMP   = 300; // About 5 minutes of listening time before the unit is turned off 
   while(RTC_STATUS & 0x02);
   RTC_CNT   = 0;
   RTC_INTCTRL = 0x02; // Compare interrupt
   RTC_CLKSEL  = 0x01; // Set clock rate to 1024Hz
   while(RTC_STATUS & 0x01);
   RTC_CTRLA  = 0x51; // Turn RTC on, with 1024 prescaling factor.

   //Sleep to power down mode (deep)
   SLPCTRL_CTRLA = 0x04;

   //Enable interrupts
   sei();
}int main(void)
{
  init();

  while (1) 
  {
    //Check sleepiness
    if (Zzz) {
      //beep
      PORTA_DIRSET = (1<<AOUT);
      for (uint16_t a=50; a<255; ++a){
       _delay_loop_2(a<<5);
       PORTA_OUTTGL = (1<<AOUT);
      }

      //Turn off all outputs, RTC too and reset RTC
      PORTA_OUT = 0;
      while(RTC_STATUS & 0x01);
      RTC_CTRLA &= 0xFE; 
      while(RTC_STATUS & 0x02);
      RTC_CNT  = 0;      
      
      //Sleep (and unsleep after wake to be sure)
      sleep_enable();
      sleep_cpu();
      sleep_disable();
    }

    //Auto turn off underflow protection
    if(RTC_CNT > 300) RTC_CNT = 300;

    //Check if output pin should be toggled or be turned off. This produces "sound".
    if (fDiv < 2) fDiv = 2;
    if (cntAC >= (fDiv>>1)){
      if (cntAC == 0xFF){
        //Off
        PORTA_DIRCLR = (1<<AOUT);
        PORTA_OUTCLR = (1<<AOUT);
      } else {
        //Toggle
        cntAC -= (fDiv>>1);
        PORTA_DIRSET = (1<<AOUT);
        PORTA_OUTTGL = (1<<AOUT);
      }
    }
  }
}